Krympeflex Raychem
16/5 (100 cm)

Krympeflex Raychem<br>16/5 (100 cm)
1,0 m Raychem
krympeflex (16/5)
Ring for pris!
Varenummer 02206